Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Zverejnené 30. júla 2018
KategóriaKostoly
Hodnotenie
0.0
Status Zatvorené Otvorí sa 10:00 zajtra
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave

V Trnave som bola už veľakrát, ale donedávna som vôbec netušila, že tam majú takýto skvost. Prvé, čo sme si všimli, keď sme s Monikou vkročili do katedrály, bola jej majestátnosť, obrovský drevený oltár a vôňa kadidla.

Po chvíľke k nám pristúpila pani, ktorá mala službu v katedrále, s otázkou či by sme chceli niečo vedieť. Po našom horlivom prikyvovaní nám s radosťou začala rozprávať históriu a rôzne zaujímavosti.

Mali sme šťastie, že sme na ňu natrafili, pretože nie je bežné, aby návštevníci dostali takýto výklad.

 

Dozvedeli sme sa niekoľko zaujímavostí z histórie

Kostol bol vysvätený 30. augusta 1637. Stavba katedrály je súčasťou Trnavskej univerzity. Študenti tam mávali promócie, hrávali tam divadlo a taktiež kostol slúžil ako aula.

Od roku 1978 sa kostol stal katedrálnym chrámom Trnavskej arcidiecézy. V roku 2003 ho navštívil pápež Ján Pavol II. Túto skutočnosť pripomína aj jeho bronzová socha pred chrámom. Chrám je dlhý 61 m, široký 28,1 m a vnútornú výšku má 20,3 m. Katedrálny chrám je prvou monumentálnou štýlovo a slohovo čistou sakrálnou stavbou raného baroka.

Cennou dominantou katedrály je drevený oltár, ktorý si okamžite všimnete. Patrí k najvyšším v Európe. Vysoký je 20,3 metra a široký 14,8 metra.

Začali ho stavať po vysviecke kostola v roku 1637. Rozdelený je na 4 poschodia. Oltár sa zužuje a postavy sa tiež zmenšujú, aby vyzeral opticky vyšší. Postavy, ktoré sa nachádzajú na hornom oblúku na oltári majú priemernú ľudskú veľkosť. Iba socha Panny Márie má veľkosť 2 metre.

Jedna z postáv v spodnej časti oltára je Mojžiš s tabuľkou desatora. Na soche je zaujímavé to, že má rohy. Pri preklade z hebrejčiny došlo k chybe. Hebrejčina mala spoluhlásky a pri preklade bolo nutné dopĺňať samohlásky. A tak vzniklo slovo rohatý.

Keby doplnili iné samohlásky, tak by im mohlo vzniknúť slovo rozžiarený. Keďže v období, keď robili preklady boli symbolom moci a sily rohy, tak si mysleli, že keď sa Mojžiš vrátil z hory Sinaj a rozprával sa s Bohom, tak sa vrátil taký silný a mocný, že mu rohy patria.

Na veľkom obraze v strede je vyobrazený Ján Krstiteľ, ako krstí Ježiša Krista v rieke Jordán.

Na 4 maľbách, ktoré sú na strope katedrály je znázornený Ján Krstiteľ, ako napomína Herodesa za jeho hriešny život. Na ďalšom je Ján Krstiteľ vyobrazený vo väzení, následne je tam znázornené sťatie jeho hlavy a na poslednom je odovzdávanie jeho hlavy Salome. Viac informácí o tom, kto bol Ján Krstiteľ nájdete na tomto odkaze.

 

Čo má Esterházy spoločné s katedrálou?

Vrátim sa späť k veľkému obrazu na oltári, na ktorom je jedna zaujímavosť. Je tam namaľovaný uhorský palatín Mikuláš Esterházy, ale tak, aby ho nebolo dobre vidieť.

Nachádza sa v ľavej spodnej časti obrazu. Jeho hlava je namaľovaná nad úrovňou obručí, ktoré sú na vedľajšom stĺpe. Chvíľku nám to trvalo, kým sme ho zbadali, ale ozaj tam je. Bradatý chlapík, ktorý má nariasené rukávce na oblečení :). Uprene sa zadívajte a určite ho nájdete tiež.

Pohľad na drevený oltár

 

Prečo sa vlastne nachádza na obraze?

Mikuláš Esterházy financoval stavbu katedrály. Jeho rod si vďaka tomu zabezpečil právo pochovávať po štyri generácie svojich potomkov do krypty, ktorá sa nachádza pod svätyňou.

Vo svätyni sú pôvodné lavice z roku 1660. Pôvodné sú aj dvere vedúce do kaplnky a sakristie.

 

Prečo Esterházy financoval stavbu kostola?

Povesť hovorí, že Esterházyho 7 poddaní pracovali na poli. Najstarší z nich bol unavený, tak si išiel oddýchnuť. Lenže dráb ho šiel bičovať a naháňať do práce. Ďalší šiesti ho išli obraňovať. Esterházy ich správanie chápal ako vzburu poddaných, nedal si situáciu vysvetliť a dal ich všetkých siedmych popraviť obesením.

Najstarší z nich Esterházyho pri poprave nahlas preklial. Odvtedy sa, vraj, na palatína valili rôzne nešťastia (zomreli mu obe manželky ako aj niekoľko detí a vraj ani jeho smrť nebola náhodou). On sa chcel z toho prekliatia vykúpiť a preto financoval stavbu 7 kostolov. Katedrála Jána Krstiteľa by mala byť posledným kostolom, siedmym, ktorý financoval.

Zaujímalo ma, ako to teda s tými úmrtiami bolo a či dal postaviť 7 kostolov. Tak som sa nakontaktovala na Mgr. Duchoňovú z Historického ústav SAV, ktorá je odborníčkou na palatína a napísala aj knihu Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor.

Verdikt je taký, že magistra o povesti nepočula a Esterházy nedal postaviť 7 kostolov, ale dozvedela som sa viac podrobností o palatínovej rodinnej situácii: “Obe manželky zomreli na následky ťažkých pôrodov a ženská úmrtnosť počas pôrodov v období raného novoveku bola veľmi vysoká. Z 5 synov palatína iba jeden zomrel v detskom veku (Michal ako 1 a pol ročný na následky kiahní), ostatní sa dožili dospelosti. Mikulášov najstarší syn Štefan zomrel na následky choroby vo Viedni ako 25 ročný.  Ladislav padol ako 26 ročný v bitke pri Vozokanoch v roku 1652. Zvyšní dvaja – Pavol (neskorší palatín) a František sa dožili dosť vysokého veku. Sám Mikuláš Esterházy vôbec nezomrel za zvláštnych okolností, mal 63 rokov a už dlhšie ho trápili zdravotné ťažkosti, ktoré vyústili do prirodzenej smrti. Naozaj som počas svojho výskumu nenarazila na nič zvláštne alebo mimoriadne, čo by poukazovalo na následky prekliatia rodu.”

“Dovoľte na okraj aj poznámku k poprave 7 poddaných. Mikuláš Esterházy mal ako majiteľ panstva právo popravovať zločincov na jeho území, avšak túto právomoc prenášal na svojich úradníkov. Jednak on sám bol najvyšším sudcom krajiny po panovníkovi a riešil iné závažné záležitosti, na strane druhej sa zemepáni oproti tradovaným názorom snažili šetriť pracovnú silu a ľudský kapitál (čo poddaní boli) a vystríhali sa zbytočne krutých trestov – tie sa dávali iba za skutočne závažné zločiny.”

Faktom je, že palatínovi zomreli obe manželky, traja synovia a to mohlo byť podnetom na túto ľudovú slovesnosť (krásne slovenské spojenie, že? :)). Potom si to rozprávač trochu prifarbí a vojlá máme povesť.

Mne to, ale vôbec nevadí. Mám rada takéto povesti a ľudové slovesnosti. Aspoň to trochu odľahčí a ozvláštni historické udalosti a moje vnútorné dieťa sa takýmto rozprávkam vždy poteší :).

 

Poďme späť ku katedrále

Dozvedeli sme sa, že v kostole kedysi prezimovali francúzski vojaci, ktorí tiahli do Ruska. Vojaci ho na niektorých miestach dosť zničili (napr: obili štukovú výzdobu). Po ich odchode bol potom kostol asi do výšky 3 m zabielený vápnom z dezinfekčných dôvodov.

V kostole sa nachádza organ z roku 1872. Zhotovila ho rodina z Brezovej pod Bradlom. Organ je dvojetážový, na jednom poschodí boli hudobníci a na druhom speváci.

Pozdĺž oboch bokov katedrály sa nachádzajú kaplnky. Každá kaplnka má tematickú výzdobu podľa toho komu je zasvätená. Jedna z nich sa používala ako bočný vstup do kostola. Môžete si tam všimnúť, že z dôvodu poveternostných podmienok, ako sa stále otvárali dvere, tak je štuková výzdoba zničená. Kaplnka oproti sa používala ako vstup do jezuitského kolégia a maľby sú tam tiež trosku poškodené.

V jednej kaplnke je zobrazená maľba Tobiášovej cesty, na ktorú sa viaže príbeh. Tobiáš sa vydal na cestu do Médska, kde mal vyzdvihnúť peniaze jeho slepého otec. Tobiáš sa vydal na cestu s Rafaelom, o ktorom nevedel, že je anjel. Pri rieke Tigris anjel prikázal Tobiášovi, aby chytil rybu a vybral z nej srdce, pečeň a žlč.

Po cesta do Médska sa zastavili u príbuzných v dome Sáry, ktorá bola posadnutá zlým duchom. Tobiáš si ju vzal za ženu a vďaka srdcu a pečene z ryby dokázal zlého ducha zo Sáry vyhnať. Keď sa vrátil domov vyliečil aj svojho otca, potrel mu oči žlčou a on zase videl. Ak chcete poznať celý Tobiášov príbeh, tak si ho prečítajte na tomto odkaze. Ja som si ho prečítala celý, je to naozaj pútavé :).

Zaujímavosťou je, že kedysi dávali bohaté matky svojim synom, ak ich posielali na štúdium, do vojny, na cesty, namaľovaný obraz s ich podobizňou spolu s anjelom Rafaelom. Preto, aby ich sprevádzal a chránil počas cesty, na ktorú sa vydali.

 

 

Viac info o objekte

  • Zadarmo vstup
  • Drevený oltár
  • Zaujímavé príbehy
Zdroje, z ktorých som čerpala: regiontirnavia.sk, abu.sk, letáky pre turistov a osobné dojmy

Napíšte hodnotenie

Kliknite na hodnotenie